Sprawa

Sprawy cywilne

 • Odszkodowanie za błąd medyczny,
 • odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie,
 • odszkodowanie za błąd w zakresie zabiegów stomatologicznych,
 • odszkodowanie za źle przeprowadzony zabieg medycyny estetycznej,
 • odszkodowanie za błąd w chirurgii plastycznej,
 • odszkodowanie za spalone włosy (odszkodowania za źle wykonaną usługę fryzjerską),
 • odszkodowanie za opóźniony lot,
 • odszkodowanie za odwołany lot,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • sprawy o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy,
 • reprezentacja rodzin osób zmarłych w wypadkach w toku postępowania przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniu sądowym,
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela z ubezpieczeń majątkowych na etapie przedsądowym jak i przed Sądem,
 • pomoc prawna przy odmowie wypłaty ubezpieczenia z AC,
 • sprawy z tytułu rękojmi,
 • sprawy o nienależyte wykonanie umowy,
 • dochodzenie kar umownych,
 • roszczenia właścicieli fotowoltaiki (w tym roszczenia właścicieli fotowoltaiki związane z za wysokim napięciem w sieci),
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o unieważnienie testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenia spadku,
 • wydziedziczenie spadkobiercy,
 • podważanie wydziedziczenia,
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o znęcanie się,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o uznanie za zmarłego,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • sprawy o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
 • sprawy o zobowiązanie  do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.