Sprawa

Sprawy karne

  • Obrona karna w sprawach o przestępstwa, w tym o przestępstwa gospodarcze,
  • obrona w sprawach o oszustwa,
  • obrona w sprawach o oszustwa kredytowe,
  • obrona  w sprawach o pozorne bankructwo,
  • obrona w sprawach o niezaspokojenie wierzyciela,
  • obrona w sprawach o faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo,
  • wnioski o dozór elektroniczny,
  • reprezentacja w sprawach o dozór elektroniczny,
  • wnioski o przerwę, odroczenie wykonania kary,
  • wnioski o zatarcie skazania.