Sprawa

Sprawy upadłościowe

 • Kompleksowa pomoc prawna osobom zagrożonym niewypłacalnością,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • przygotowywanie wniosków o układ konsumencki,
 • reprezentacja w toku w postępowania upadłościowego,
 • pomoc prawna w zakresie postępowania zażaleniowego w toku postępowania upadłościowego,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, reprezentacja dłużnika w toku egzekucji z nieruchomości,
 • reprezentacja dłużnika przed ZUS i US w przedmiocie ustalenia zaległości i negocjacji warunków spłaty, umorzenia zaległości,
 • reprezentacja w sprawach ze skargi pauliańskiej,
 • reprezentacja w sprawach o wydanie przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej,
 • reprezentacja w sprawach o  uznanie czynności  prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości,
 • pomoc prawna dla dłużników przed organami ścigania,
 • reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, zgłaszanie wierzytelności.