Usługa

Negocjacje i przygotowywanie umów – prawnik z Łodzi

  • Przygotowywanie i opiniowanie umowy deweloperskiej przez prawnika z Łodzi,
  • przygotowywanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane,
  • przygotowywanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane w zakresie  termomodernizacji budynków,
  • przygotowywanie i opiniowanie umowy dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne,
  • analiza prawna umowy dzierżawy gruntów rolnych pod farmy fotowoltaiczne,
  • analiza umowy na fotowoltaikę przez prawnika od fotowoltaiki Łódź,
  • pomoc prawna w procesie zakupu nieruchomości,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości.