Usługa

Obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych

 • Windykacja należności,
 • reprezentacja przed Sądem w sprawach  o zapłatę,
 • reprezentacja przed Sądem w sprawie przeciwko Ubezpieczycielowi,
 • reprezentacja przed Sądem w sprawie przeciwko Deweloperowi,
 • opinie prawne w przedmiocie zgodności uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej z obowiązującymi przepisami,
 • konsultacje wdrażanych rozwiązań w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • analiza umowy  z Zarządcą nieruchomości,
 • analiza proponowanych rozwiązań w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej (analiza prawna projektów uchwał),
 • analiza zgodności podejmowanych uchwał z prawem energetycznym,
 • reprezentacja w sprawie o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentacja przed Sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.