Usługa

Pomoc prawna dłużnikom

 • Kompleksowa pomoc prawna w procesie oddłużania osób fizycznych i przedsiębiorstw,
 • porady prawne w Łodzi i online w zakresie ochrony majątku,
 • oddłużanie,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o zapłatę,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • pomoc prawna po ogłoszeniu upadłości,
 • odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat od pożyczkodawców,
 • powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentacja dłużnika w toku egzekucji z nieruchomości,
 • reprezentacja dłużnika przed ZUS i US w przedmiocie ustalenia zaległości i negocjacji warunków spłaty,
 • reprezentacja w sprawach ze skargi pauliańskiej.