Usługa

Spory z Bankami

  • Kredyty frankowe, pomoc prawna frankowiczom,
  • sprawy przeciwko Bankowi o zwrot kwot nieautoryzowanych transakcji,
  • sankcja kredytu darmowego,
  • sprawy o WIBOR,
  • restrukturyzacja zobowiązań,
  • negocjacje spłat po wypowiedzeniu umowy,
  • negocjacje z wierzycielem po wyroku.