Usługa

Sprawy odszkodowawcze – prawnik – adwokat odszkodowania Łódź

 • Odszkodowania za błąd medyczny,
 • odszkodowania za błąd lekarski przy porodzie,
 • odszkodowanie za błąd w zakresie zabiegów stomatologicznych,
 • odszkodowanie za źle przeprowadzony zabieg medycyny estetycznej,
 • odszkodowanie za błąd w chirurgii plastycznej,
 • odszkodowanie za spalone włosy (odszkodowania za źle wykonaną usługę fryzjerską),
 • odszkodowanie za opóźniony lot,
 • odszkodowanie za odwołany lot,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy,
 • sprawy o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy,
 • reprezentacja rodzin osób zmarłych w wypadkach w toku postępowania przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniu sądowym,
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela z ubezpieczeń majątkowych na etapie przedsądowym jak i przed Sądem,
 • pomoc prawna prawnika od odszkodowań przy odmowie wypłaty ubezpieczenia z AC,
 • sprawy z tytułu rękojmi,
 • sprawy o nienależyte wykonanie umowy,
 • dochodzenie kar umownych,
 • roszczenia właścicieli fotowoltaiki (w tym roszczenia właścicieli fotowoltaiki związane z za wysokim napięciem w sieci).