Usługa

Sprawy pracownicze

  • Reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądem pracy,
  • wypadki przy pracy,
  • reprezentacja w postępowaniu o sprostowanie protokołu powypadkowego,
  • pomoc prawna w uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy,
  • sprawy o uznanie wypadku za wypadek przy pracy,
  • sprawy o odszkodowanie i  przywrócenie pracownika do pracy,
  • wydawanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa pracy,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów o pracę,
  • pomoc prawna w zakresie zakazu konkurencji.