Usługa

Sprawy rodzinne

 • Konsultacje przed rozwodem,
 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o znęcanie się,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o uznanie za zmarłego,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • sprawy o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
 • sprawy o zobowiązanie  do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.