Usługa

Sprawy upadłościowe

  • Upadłość konsumencka,
  • układ konsumencki,
  • kompleksowa pomoc prawna adwokata od upadłości Łódź dłużnikom zagrożonym niewypłacalnością,
  • negocjacje z wierzycielami przed ogłoszeniem upadłości,
  • skarga pauliańska,
  • reprezentacja w sprawach o wydanie przedmiotu bezskutecznej czynności,
  • reprezentacja w sprawach o  uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości.